Algemene voorwaarden AXIS EUROLINK

Algemene voorwaarden AXIS EUROLINK

Inzake al onze vervoerswerkzaamheden zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, of de laatste versie en de Algemene Veevervoercondities (AVVC) laatste versie van toepassing zoals uitgebracht door de stichting Vervoeradres. In geval van internationaal vervoer zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC) en Algemene Veevervoercondities (AVVC) aanvullend van toepassing op het CMR-verdrag. De bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden dient de Nederlandse tekst als uitgangspunt.

The General Transport Conditions (AVC) 2002, or the latest version and the General Terms and Conditions for Transport of cattle (AVVC) as last adopted by the Stichting Vervoeradres and filed at the court registry of the District Courts of Amsterdam and Rotterdam are applicable. In case of international transport the General Transport Conditions (AVC) 2002 or the latest version and the General Terms and Conditions for Transport of cattle (AVVC) as last adopted are applicable in addition to the CMR convention. In the event of discrepancies between the Dutch text of these general terms and conditions and translations thereof, the Dutch text shall prevail.

In Bezug auf alle unsere Transportaktivitäten gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (AVC) 2002, oder die neueste Version, und die letzte Version des Allgemeinen Viehtransportbedingungen (AVVC) der Stichting Vervoeradres. Für den internationalen Verkehr gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (AVC) und die Allgemeinen Viehtransportbedingungen (AVVC) des CMR-Übereinkommens. Die vorstehenden Bedingungen wurden bei der Kanzlei der Bezirksgerichte in Amsterdam und Rotterdam eingereicht. Der Niederländische Text dient als Ausgangspunkt für Auslegungsstreitigkeiten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zoeken