Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is AXIS EUROLINK niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacybeleid

AXIS EUROLINK garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoongegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen wanneer je nog vragen hebt. 

BEKIJK ONS PRIVACYBELEID

Zoeken